Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o postanowienia art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą: „Organizacja dni ortopedycznych PTOiTr 2019”.

Prosimy o zapoznanie się z kompletem dokumentów: