W dniu 22 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej, w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTOiTr., w którym udział wzięli członkowie: 
  • Prezes – prof. dr hab. n. med. Marek Synder
  • Prezes Elekt – prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
  • Członek – prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
  • Członek – dr hab. Bogusław Koczy
  • Skarbnik – dr hab. Andrzej Borowski
  • Sekretarz – dr n. med. Marek Drobniewski
Pan Prof. Marek Synder, który zorganizował i poprowadził spotkanie, na początku przywitał uczestników i oficjalnie otworzył zebranie, a następnie przedstawił ramowy program spotkania, który w całości zawierał zagadnienia związane z procedurami wyboru firm organizujących zjazdy i konferencje PTOiTr.

Po wysłuchaniu opinii wszystkich członków ZG PTOiTr i dyskusji, podjęto następujące uchwały:
  1. Dotychczasowe mechanizmy wyboru firm organizujących zjazdy i konferencje Towarzystwa uznano za niewystarczające i anulowano dotychczasowe konkursy.
  2. Wybór firmy organizującej zjazdy i konferencje Towarzystwa będzie przeprowadzany w oparciu o Ustawę o Zamówieniach Publicznych przez niezależną kancelarię prawną.  
Zarząd Główny PTOiTr