Wczoraj, 10 maja 2017 oficjalnie uruchomiono najnowszy program medyczny - Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci.

Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci został zainicjowany w 2017 jako program medyczny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego uruchomienie stało się możliwe dzięki przeznaczeniu na ten cel części środków zebranych przez Fundację w ramach 1% podatku w roku 2016.  

Daje to szansę na skuteczne leczenie w Polsce wszystkich dzieci cierpiących na schorzenia tego rodzaju.   Do dziś rodzice dzieci z wadami ubytkowymi kończyn często szukali pomocy w zagranicznych ośrodkach ortopedycznych, podejmując drogie i uciążliwe leczenie, w wielu przypadkach finansowane ze zbiórek środków od społeczeństwa lub ze środków publicznych. Prof. Jarosław Czubak, konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, podsumował publiczne wydatki na finansowanie zagranicznego leczenia u dzieci poniesione do końca 2016 roku. Koszty te wyniosły 42,5 mln PLN. Taka suma środków finansowych umożliwia działalność większości klinik ortopedii dziecięcej w Polsce.  

Celem programu zainicjowanego przez WOŚP jest zapewnienie powszechnej możliwości skutecznego leczenia wad ubytkowych kończyn u dzieci w większości lub wszystkich występujących w Polsce przypadków.

Kliniki uczestniczące w Programie 
Fundacja WOŚP przeanalizowała wiedzę i doświadczenie zebrane w poprzednich latach przez polskie kliniki ortopedii w zakresie skutecznego leczenia deformacji ubytkowych u dzieci. Na tej bazie do realizacji Programu wybrano dwie kliniki:  
  • Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMPK w Otwocku 
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu.  
Specjaliści pracujący w Otwocku odbyli specjalistyczne kursy i szkolenia m.in. w Stanach Zjednoczonych,  Norwegii, Wielkiej Brytanii i Austrii. Zespół specjalistów pracujących w Poznaniu  posiada z kolei duże doświadczenie w technice Ilizarowa, wspomagane szkoleniami w zabiegach rekonstrukcyjnych odbytymi w USA.  Liczba wykonanych operacji w deformacjach kończyn dolnych w Otwocku wynosi 380. W Poznaniu natomiast tradycja używania techniki Ilizarowa sięga 1990 roku.

Koordynator medyczny Programu 
Koordynatorem medycznym Programu Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci jest prof. Jarosław Czubak - absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, profesor nadzwyczajny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, doktor habilitowany nauk medycznych. Od dnia 16 października 2016 r. pełni funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jest także kierownikiem Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP w Otwocku.  

Prof. Jarosław Czubak jest uznanym na świecie autorytetem w dziedzinie chirurgii stawu biodrowego. Specjalizuje się w rekonstrukcyjnych operacjach stawów biodrowych zagrożonych przedwczesnymi zmianami zwyrodnieniowymi. Zajmuje się również rozpoznawaniem (USG) i leczeniem wad wrodzonych stawu biodrowego (dysplazja), wad wrodzonych stóp i ortopedycznych powikłań mózgowego porażenia dziecięcego. Aktualnie pełni funkcję Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej (EPOS). 

Koordynacja medyczna:
Prof. Jarosław Czubak
Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
CMKP w Otwocku
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
tel. 022 788-91-97
e-mail: kootd@cmkp.edu.pl

Źródło: WOŚP