SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO 


Komisja Rewizyjna w latach 2019–2020 działała w składzie:

Przewodniczący: dr hab. n. med. Marta Tarczyńska

Członkowie: dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski oraz dr n. med. Mirosław Falis


[SPRAWOZDANIE]