Poniżej udostępniamy Państwu program Zebrania Walnego, które odbędzie się 19.09.2020 r. w Gdańsku.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą!


Program części sprawozdawczo-wyborczej

[PROGRAM]

Program części uroczystej

[PROGRAM]