OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

 ogłasza

postępowanie prowadzone w trybie przetargu

opartego o postanowienia art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą:

 Organizacja dni ortopedycznych PTOiTr 2019. 

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie środków i zorganizowanie we wrześniu 2019 r., w Siedlcach oraz Jachrance, każdorazowo dla 1000 - 1400 uczestników, przez okres trzech dni – od czwartku do soboty włącznie - Dni Ortopedycznych Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (dalej: Konferencja). Szczegółowy przedmiot zamówienia jest dostępny w załączonych dokumentach.

Pobierz niezbędne dokumenty

Istotne postanowienia umowy

Oferta

Ogłoszenie

Wykaz osób

Wykaz usług