OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne 
z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 

informuje, 

że postępowanie przetargowe na: 

„Organizację dni ortopedycznych PTOiTr 2019”

zostało zamknięte bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej
na podstawie cz. 11 lit. c) postanowień ogłoszenia.

                                                    
PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Prof. dr hab. n. med. Marek Synder

SKARBNIK
Dr hab. n. med. Andrzej Borowski