Uprzejmie informujemy, że 19 października 2017 roku podpisany został list intencyjny między Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym a Spółką Medgal dotyczący współpracy przy realizacji nowego projektu edukacyjnego „Szkoła Ortopedii” i wydania podręcznika dla lekarzy specjalizujących się z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

„Szkoła Ortopedii” będzie polegać na organizowaniu cyklicznych spotkań szkoleniowych dla lekarzy o charakterze kliniczno-teoretycznych kursów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu wzbogaconych o wykłady specjalistów.

Strony uzgodniły, że priorytetem współpracy będzie podnoszenie poziomu kształcenia lekarzy z dziedziny ortopedii i traumatologii.

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zapewni naukowe zaplecze projektu poprzez udostępnienie i przekazanie wymaganej wiedzy w ramach organizowanych szkoleń.

Inauguracja „Szkoły Ortopedii” i pierwszy kurs odbędą się w firmie Medgal Sp. z o.o., która udostępni własne pomieszczenia i urządzenia spełniające wymogi techniczne do przeprowadzenia szkolenia.

Wkrótce opublikujemy szczegóły projektu.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy