Koleżanki i Koledzy,

przed nami ważne wydarzenie w życiu Towarzystwa – Walne Zebranie, które odbędzie się 19 września o godzinie 12.00 w Gdańsku, w Dworze Artusa przy ulicy Długi Targ 44. Nie odbywa się ono w ramach Zjazdu ze względu na sytuację epidemiologiczną. Zdecydowaliśmy jako Zarząd, że utrzymujemy statutowy, wrześniowy termin Zebrania.

Zapraszamy wszystkich członków naszego Towarzystwa do aktywnego udziału. Jeśli to możliwe prosimy o zgłoszenie uczestnictwa klikając link. Nie jest to obowiązkowe, ale istotnie ułatwi to przygotowania.

Ponieważ z zebranej ankiety wynika, że na pierwszy termin nie zbierze się kworum zgodne ze statutem, dlatego pierwszy termin został wyznaczony na 11.40, a rzeczywiste rozpoczęcie Zebrania będzie miało miejsce w drugim terminie o godz. 12. Gdyby jednak o godz. 11.40 zebrało się kworum, z kolejnymi punktami zebrania zaczekamy do godz. 12. 

W czasie Zebrania głosowania odbędą się elektronicznie. W celu weryfikacji uprawnień do głosowania, będzie sprawdzany status opłacenia składki członkowskiej (zgodnie ze statutem do 19.08.2020). Osoby, które nie posiadają konta na platformie PTOiTr lub opłaciły składkę przelewem, powinny przedstawić potwierdzenie przelewu lub na miejscu mogą podpisać stosowne oświadczenie.

Zebranie podzieliliśmy na dwie części – sprawozdawczo-wyborczą i uroczystą.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym programem oraz sprawozdaniami. Niezależnie, członkowie zarejestrowani w platformie otrzymają je drogą mailową.

Zebranie nie będzie transmitowane, w przypadku uwag czy pomysłów prosimy o kontakt mailowy. 


prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

(Prezes)

dr n. med. Piotr Czarnecki

(Sekretarz)SPRAWOZDANIE Z KADENCJI ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTOiTr

[PRZEJDŹ DO SPRAWOZDANIA] 

 

SPRAWOZDANIE REDAKTORA NACZELNEGO ChNRiOP

[PRZEJDŹ DO SPRAWOZDANIA] 


SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ 

[PRZEJDŹ DO SPRAWOZDANIA] 


PROGRAM ZEBRANIA WALNEGO

[PRZEJDŹ DO PROGRAMU]