Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 4 czerwca 2024 r. zmarł, przeżywszy 94 lata, śp. Dr Jan Bąkowski, uczeń prof. Wiktora Degi, założyciel i wieloletni ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Wyszkolił wielu specjalistów ortopedii i traumatologii na ziemi konińskiej. Był Inicjatorem utworzenia Oddziału Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora tej placówki.

Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają ordynatorzy oraz pracownicy Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 czerwca 2024 r. na cmentarzu komunalnym w Koninie przy ul. Morzysławskiej. Msza święta odbędzie się w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu.

 

Zarząd i Członkowie Poznańskiego Oddziału PTOiTr