27 maja 2024 r.

 

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy o śmierci wieloletniego

Kierownika Oddziału Ortopedii i Traumatologii 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie

płk. w st. spoczynku dr n. med. Romana Milkiewicza.