Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Młodzi Ortopedzi!

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego podjął decyzję o przyznaniu stypendiów w postaci opłacenia uczestnictwa w FORTE SUMMER SCHOOL 2024 trzem rezydentom ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

FORTE SUMMER SCHOOL to wydarzenie organizowane przez EFORT, podczas którego wybitni specjaliści ortopedii i traumatologii z całego świata dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z lekarzami w trakcie specjalizacji. W tym roku odbędzie się w dniach 17-21 czerwca w miejscowości Split w Chorwacji. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej wydarzenia: www.forteortho.org/summerschool2024/

Z naszej strony chcemy podkreślić, że zdecydowanie warto wziąć w tym udział! 😊

Naszą propozycję kierujemy do lekarzy, którzy odbyli co najmniej 3 lata szkolenia specjalizacyjnego oraz są członkami PTOiTr od co najmniej 12 miesięcy.

Rekrutację do wymienionych stypendiów przeprowadzimy drogą konkursową obejmującą zsumowanie punktów za:

1)     członkostwo w Sekcji Lekarzy Specjalizujących się w Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (SSORT) (1 pkt),

2)     aktywne uczestnictwo w jednym z wydarzeń organizowanych przez PTOiTr w ciągu ostatnich 2 lat – Zjazd Naukowy w Warszawie w 2022 r. oraz Dni Ortopedyczne w Poznaniu w 2023 r. (prezentacja ustna – 1 pkt, prezentacja plakatowa 0,5 pkt., maksymalnie 2 pkt.),

3)     autorstwo lub współautorstwo w pracy naukowej opublikowanej w „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej” (pierwszy autor – 1 pkt za każdą pracę, współautorstwo – 0,5 pkt. za każdą pracę, maksymalnie 2 pkt.),

4)     autorstwo/współautorstwo w pracy naukowej opublikowanej w czasopiśmie ze współczynnikiem oddziaływania (Impact Factor) (pierwszy autor – 1 pkt za każdą pracę, współautorstwo 0,5 pkt. za każdą pracę, maksymalnie 2 pkt.).

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na adres mailowy: ssort@ptoitr.pl, z wymienieniem wszystkich osiągnięć zgodnie z przedstawionymi wytycznymi. Stypendium PTOiTr pokrywa opłatę wpisową wraz z zakwaterowaniem. Dojazd należy zorganizować we własnym zakresie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 maja 2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie PTOiTr do 20 maja 2024 r.

 

Serdecznie zapraszamy

Prof. Andrzej Bohatyrewicz – Prezes PTOiTr

Lek. Adrian Góralczyk – Przewodniczący SSORT PTOiTr