Z przykrością zawiadamiam o nagłej śmierci Dr Iwony Słowińskiej, długoletniej Z-cy Kierownika Kliniki Reumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie, byłej Przewodniczącej Sekcji Reumoortopedii, Sekretarz Zarządu PTOiTr, Skarbnika Warszawskiego Oddz. PTOiTr, cenionej w środowisku Koleżanki.

Mąż Radosław Słowiński


https://klepsydry.kupamieci.pl/powiadomienie/HFXHKS