Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne uprzejmie informuje o oficjalnej promocji nowej publikacji – „Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu”, pod redakcją: Andrzeja Nowakowskiego, Tomasza Mazurka, Marka Syndera oraz Łukasza Matuszewskiego.

Uroczysta promocja podręcznika odbędzie się 25 września 2021 roku o 12:00 w Gdańsku, w Dworze Artusa.

„Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu” powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w ramach ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego. Wyjątkowość podręcznika polega na jego ogólnokrajowym wymiarze, ponieważ współtworzony jest przez ponad osiemdziesięciu lekarzy specjalistów z wiodących ośrodków klinicznych i oddziałów ortopedycznych: 

Dr n. med. Paweł Bąkowski

Rehasport

Dr n. med. Arkadiusz Bielecki

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny sp. z o.o. Rudna Mała

Dr n. med. Marcin Błoński

Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz

Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Mariusz Bonczar

Centrum Medyczne Intermed Kraków

Dr hab. n. med. Andrzej Borowski, prof. UMŁ

Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Adam Caban

Klinika Ortopedii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Dr n. med. Marcin Ceynowa

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Kinga Ciemniewska-Gorzela

Rehasport

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Dr n. med. Filip Dąbrowski

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Mikołaj Dąbrowski

Klinika Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Jarosław Michał Deszczyński

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. Szymon Łukasz Dragan

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr n. med. Konrad Drewek

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Julian Dutka

Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Dr n. med. Łukasz Dutka

Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Dr n. med. Krzysztof Dzięgiel

Klinika Neurochirurgii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Dr hab. n. med. Jacek Gągała

Klinika Ortopedii i Traumatologii

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Maciej Jackowiak

Oddział Ortopedyczno-Urazowy i Onkologii Narządu Ruchu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

Dr n. med. Jarosław Jabłoński

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny sp. z o.o. 

Rudna Mała

Dr n. med. Jaromir Jarecki

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lek. med. Dariusz Klicki

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych

Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Koczy

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Dr n. med. Krzysztof Kolarz

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Maciej Kołban

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. Łukasz Kołodziej

Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. Bartłomiej Kordasiewicz

Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Dr hab. n. med. Daniel Kotrych, prof. UZ

Klinika Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dr hab. n. med. Łukasz Kubaszewski, prof. UMP

Klinika Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Lubiatowski

Rehasport 

Pracownia Traumatologii Sportowej i Biomechaniki Sportu 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dr n. med. Agnieszka Łabuć

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Lek. med. Maciej Maiński

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Lek. med. Maciej Makowski

Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

Klinika Ortopedii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski, prof. UML

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. med. Tomasz Mazurek, prof. GUMed

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz

Klinika Ortopedii i Traumatologii

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lek. med. Dariusz Michalik

Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Dr n. med. Paweł Jerzy Michalski

Oddział Chirurgii Kręgosłupa i Ortopedii

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Dr. n. med. Piotr Michniowski

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Kwidzyn – Szpital Zdrowie

Dr n. med. Michał Mielnik

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Lek. med. Marcin Mostowy

Klinika Ortopedii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Maciej Murawski

Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Łukasz Niedźwiedzki

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Niedźwiedzki

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski

Emerytowany Kierownik Kliniki Chirurgii Kręgosłupa, 

Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Lek. med. Irena Ożóg-Zabolska

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych

Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

Dr hab. n. med. Rafał Pankowski

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Marek Paściak

Oddział Urazów i Schorzeń Kręgosłupa i Paraplegii Urazowej

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Dr n. med. Szymon Pietruszka

Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Dr n. med. Szymon Pietrzak

Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Dr hab. n. med. Tomasz Piontek

Rehasport 

Pracownia Medycyny Sportu 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dr n. med. Maciej Piotrowski

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Lek. med. Klaudiusz Pobłocki

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Lek. med. Andrzej Pyda

Rehasport

Dr. n. med. Juliusz Rager

Klinika Ortopedii i Traumatologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Lek. med. Aleksander Remesz

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych

Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

Dr n. med. Marek Rocławski

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Mgr Lech Rohde

RehArt Rehabilitacja i Terapia Poznań

Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs

Goris-Med sp. p. Radiolodzy Rzepecka-Wejs i Partnerzy

Pomorskie Centrum Reumatologiczne

im. dr Jadwigi Titz-Kosko sp. z o.o.

Dr n. med. Andrzej Sionek

Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Dr n. med. Łukasz Sieczka

Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Anna Siemianowicz

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński

Klinika Ortopedii i Traumatologii

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Lek. med. Jakub Stefaniak

Rehasport

Dr. n. med. Marcin Stopa

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Prof. dr hab. n. med. Marek Synder

Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Grzegorz Szczęsny

Klinika Ortopedii i Traumatologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Mariusz Treder

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Lek. med. Mariusz Urban

Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Dr n. med. Joanna Wałecka

Rehasport

Lek. med. Szymon Wałejko

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Lek. med. Andrzej Wawruszczak

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Wojciech Wawrzynek

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski, prof. WSF

Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Wrocław

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Dr n. med. Andrzej Ziętek

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Gdański Uniwersytet MedycznyWięcej informacji można przeczytać na stronie

https://www.ortopediaitraumatologia.pl/