Sprawozdanie z Sympozjum Sekcji Ortopedii Onkologicznej, 3–5 marca 2022 r., Toruń 

[Sprawozdanie – plik PDF]