Transmisję pierwszej tegorocznej debaty organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne – Gwoździopłyta vs płyta dłoniowa w leczeniu złamań dalszego końca kości promieniowej – mogli Państwo śledzić na żywo 17 marca 2022 roku. Od 24 marca zapis spotkania jest dostępny w formule programu edukacyjnego z punktami Naczelnej Izby Lekarskiej. 


[Przejdź do nagrania debaty]


Program debaty

  • Wykład 1.: Złamania dalszego końca kości promieniowej – płyta dłoniowa (dr n. med. Filip Dąbrowski)
  • Wykład 2.: Złamania dalszego końca kości promieniowej – gwoździopłyta (dr n. med. Maciej Piotrowski)
  • Dyskusja z udziałem dr. hab. n. med. prof. GUMed Tomasza Mazurka, dr. n. med. Macieja Piotrowskiego oraz dr. n. med. Filipa Dąbrowskiego

Kierownictwo naukowe

  • Dr hab. n. med. prof. GUMed Tomasz Mazurek
  • Dr hab. n. med. prof. UM Andrzej Borowski

Komitet naukowy

  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz
  • Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
  • Prof. dr hab. n. med. Rafał Pankowski
  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski
  • Dr hab. med. Jacek Gągała

[Przejdź do nagrania debaty]

Do zobaczenia na net4doctor.pl!