Z powodu śmierci Żony, Dr Jolanty Garncarek, przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia Dr. n. med. Pawłowi Garncarkowi, Prezesowi Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. 


Koleżanki i koledzy ortopedzi ziemi łódzkiej