Warszawa, dnia 04.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne 
z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 

informuje, że postępowanie przetargowe na: 

„Organizację Dni Ortopedycznych PTOiT 2019”

zostało rozstrzygnięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą listowną do oferentów uczestniczących w postępowaniu przetargowym. Przetarg zorganizowała i przeprowadziła niezależna kancelaria prawnicza VIRIBUS UNITIS z Gliwic. 

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Prof. dr hab. n. med. Marek Synder

SKARBNIK
Dr hab. n. med. Andrzej Borowski