Transmisję piątej debaty organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne – Nowotwory narządu ruchu u dzieci i dorosłych – spojrzenie chirurga i ortopedy w debacie o leczeniu wielospecjalistycznym w Polsce – mogli Państwo śledzić na żywo 2 września 2021 roku – od 10 września możliwe jest jej oglądanie w formule materiału dostępnego na życzenie (Conference on Demand). 

[OGLĄDAJ NA ŻYCZENIE]

W programie debaty:

Algorytm postępowania diagnostycznego, leczniczego i kontroli po zakończeniu leczenia w pierwotnych złośliwych nowotworach kości okiem chirurga onkologa (prowadzący: dr n. med. A. Szafrański)

Leczenie rekonstrukcyjne nowotworów narządu ruchu jako etap leczenia kompleksowego – jak uniknąć opóźnień w diagnostyce i terapii? (prowadzący: dr hab. n. med. prof. UZ D. Kotrych)

• Dyskusja (prowadzący: prof. dr hab. n. med. A. Bohatyrewicz, dr n. med. A. Szafrański, dr hab. n. med. prof. UZ D. Kotrych)


Kierownictwo naukowe:

• dr hab. n. med. prof. GUMed Tomasz Mazurek

• dr hab. n. med. prof. UM Andrzej Borowski


Komitet naukowy:

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz

• prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

• prof. dr hab. n. med. Rafał Pankowski

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski

• dr hab. med. Jacek Gągała


Oglądaj, kiedy chcesz i gdzie chcesz!

[OGLĄDAJ NA ŻYCZENIE]

Do zobaczenia na net4doctor.online!