Gdańsk, 11.04.2022


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w 43. Zjeździe PTOiTr, który odbędzie się 22–24 września 2022 rok w Warszawie. 

Trwająca dwa lata pandemia wirusa COVID-19 pokrzyżowała w zeszłym roku plany zjazdowe. Zmuszeni byliśmy odwołać Zjazd w Gdańsku, który jednak decyzją Zarządu Głównego stanie się organizatorem spotkania w 2026 roku.

Informacja o najważniejszym wydarzeniu ortopedycznym przyjęta został przez wszystkich z ogromną radością. Długa przerwa i niemożność spotkania bezpośredniego ograniczyły pełną wymianę doświadczeń naukowych i zawodowych. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni Ośrodkowi Warszawskiemu za śmiałą decyzję o zorganizowaniu Zjazdu, podjętą jeszcze w trakcie trwania pandemii. Jesteśmy pewni, że Organizatorzy zrealizują ambitny program, a Uczestnicy wykażą się zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

Cieszymy się bardzo, że podczas Zjazdu, oprócz zagadnień ściśle związanych z ortopedią i traumatologią narządu ruchu, znajdzie się miejsce na tematy organizacyjne, i że aktywny udział w Zjeździe wezmą pielęgniarki – instrumentariuszki, rezydenci i studenci z kół naukowych. Dodatkowo zaproszone zostaną środowiska pacjentów. 

Życzę owocnych obrad i miłych spotkań towarzyskich.


Prof. Tomasz Mazurek

Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego