Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 grudnia 2021 roku zmarł ś.p. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski. Członek Zarządu Głównego i Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, redaktor naczelny Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej od 2006 roku, emerytowany kierownik Kliniki Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu w latach 1999–2009.

Wspomnienie o Profesorze


Prezes PTOiTr 

Profesor Tomasz Mazurek