Zawiadomienie o śmierci płk. dr. n. med. Leszka Lewczyka 

Pogrążeni w żalu powiadamiamy o śmierci wieloletniego kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu  płk. dr. n. med. Leszka Lewczyka.

zespól lekarski Kliniki Ortopedii i Traumatologii

pełniący obowiązki kierownika Kliniki ppłk. lek. Wojciech Sznajder