Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego!

Zgodnie z tradycją kongresów Europejskiej Federacji Towarzystw Ortopedycznych EFORT podczas najbliższego zjazdu EFORT, który odbędzie się w dniach 22-24 maja 2024 r. w Hamburgu, organizowana będzie sesja naukowa, w której prezentowane są najlepsze prace wybrane przez każde z narodowych towarzystw członkowskich EFORT.

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, jako towarzystwo zrzeszone w EFORT, zostało zaproszone do zgłoszenia najlepszej pracy z naszego kraju. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą i jednocześnie zachęcam do nadsyłania streszczeń do Sekretarza Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (e-mail: sekretarz@ptoitr.pl) do dnia 30.11.2023 r., aby spośród nich można było wybrać najlepszą pracę reprezentującą PTOiTr podczas kongresu EFORT w 2024 r.

Wytyczne dotyczące przygotowania streszczeń dostępne są na stronie internetowej: https://congress.efort.org/bnp


Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz

Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego