Z ogromnym smutkiem przekazujemy informację o odejściu naszego kolegi i wspaniałego lekarza Doktora Damiana Janiszewskiego. Środowisko ortopedyczne z Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego poniosło niepowetowaną stratę. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 2.10.2018 (wtorek) o godz. 14.00 w Złejwsi Wielkiej. 

Łączymy się w bólu z bliskimi.

Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego 
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego