Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XXX jubileuszowym Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, które odbędzie się online w dniach 5–6 marca 2021 roku.

Wiodącymi tematami jubileuszowego Sympozjum będą: leczenie rekonstrukcyjne wrodzonych i nabytych zniekształceń kończyn oraz obrażenia okolicy stawu łokciowego (z wyłączeniem złamań nadkłykciowych kości ramiennej). Program dopełnią wystąpienia z tematów wolnych.

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie, które – ze względu na okoliczności zostanie przeprowadzone w formie online – stanie się inspiracją do wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.

W imieniu własnym oraz Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.


Dr n. med. Szymon Pietrzak

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak


Szczegółowe informacje na stronie 

[STRONA WYDARZENIA]