Szanowni Państwo, 

od kilku tygodni Członkom z opłaconą składką doręczamy drogą pocztową „Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu“ oraz „Konsensus”. Wciąż otrzymujemy kolejne deklaracje członkowskie, co wiąże się z potrzebą systematycznego budowania bazy nowych adresów korespondencyjnych do wysyłki wspomnianych pozycji. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że wznowimy ją po Nowym Roku.


Prof. Tomasz Mazurek

Prezes PTOiTr