Szanowni Państwo,

z powodu pojawienia się zapytania i wątpliwości dotyczących czynnego prawa wyborczego a opłacania składek członkowskich, przedstawiam następujące wyjaśnienie.

Zgodnie z §18 Statutu PTOiTr (przedostatni akapit), cytuję:

„Istnienie po stronie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych zaległości w opłatach członkowskich za dany rok na dzień 1 września powoduje zawieszenie danego członka w prawach wyborczych (zarówno czynnych jak i biernych) do czasu uregulowania wszystkich zaległości, z tym jednakże, że uregulowanie zaległości w okresie krótszym niż 30 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powoduje, iż odwieszenie praw wyborczych następuje dzień po zamknięciu obrad tego Zgromadzenia”.

Z powyższego powodu członkowie, którzy zalegają z opłaceniem składki członkowskiej do dnia 19.08 (30 dni przed datą Walnego Zebrania), mogą uczestniczyć w zebraniu, ale nie mają możliwości głosowania. 

Osoby, które wpłaciły składkę w terminie, ale w sposób inny niż przyjęty w Towarzystwie (poprzez Portal ptoitr.pl), proszone są o przedstawienie przed Walnym Zebraniem dowodu przelewu.


Piotr Czarnecki 

Sekretarz PTOiTr