W związku z rozstrzygnięciem konkursu na najlepszą pracę doktorską, Zarząd Towarzystwa postanowił nagrodzić 5 najwyżej ocenionych prac. Poniżej lista nagrodzonych oraz pismo z uzasadnieniem prof. dra hab. n. med. Marka Napiontka – Przewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki PTOiTr.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości w trakcie Walnego Zebrania, 19 września w Gdańsku.

Gratulujemy!

 

I miejsce

Ocena przydatności kalprotektyny w wykrywaniu i monitorowaniu leczenia infekcji okołoprotezowych stawów kolanowych

Autor: dr n. med. Dariusz Grzelecki

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

 

II miejsce

Ocena wpływu różnych częstotliwości sonikacji na przeżycie bakterii najczęściej powodujących zakażenia okołoprotezowe stawów biodrowych i kolanowych

Autor: dr n. med. Piotr Dudek

Promotor: dr hab. n. med. Dariusz Marczak, prof. CMKP

 

Wyróżnienia

Badania nad wpływem zastosowanych systemów do leczenia skolioz wcześnie pojawiających się na poziom uwalnianych jonów metali do tkanek

Autor: dr n. med. Anna Danielewicz

Promotor: dr hab. n. med. Michał Latalski, prof UM


Ocena przydatności, częstości i czasu badania fizykalnego oraz ultrasonografii u noworodków i niemowląt badanych przesiewowo w kierunku wczesnego wykrycia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

Autor: dr n. med. Piotr Michniowski

Promotor: dr hab. n. med. Tomasz Mazurek, prof. nadzw.

 

Analiza kliniczna zasadności stosowania drenażu ssącego w endoprotezoplastyce stawu biodrowego  badanie porównawcze prospektywne

Autor: dr n. med. Paweł Bartosz

Promotor: prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński


[UZASADNIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI]