XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Lublinie przeszedł do historii jako jedno z najlepiej zorganizowanych spotkań na tak dużą skalę.

XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Lublinie przeszedł do historii jako jedno z najlepiej zorganizowanych spotkań na tak dużą skalę. Znakomicie zorganizowane sesje naukowe, cieszące się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych uczestników, owocne i momentami burzliwe dyskusje, a także przeprowadzone po raz pierwszy kursy na preparatach nieutrwalonych dla uczestników Zjazdu sprawiły, że pobyt w Lublinie stal się okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania miłych kontaktów towarzyskich.

Chciałbym serdecznie podziękować organizatorom Zjazdu: prof. Tomaszowi Mazurkiewiczowi, prof. Marcie Tarczyńskiej, prof. Krzysztofowi Gawędzie oraz prof. Jackowi Gągale za trud włożony w przygotowanie Zjazdu i zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego.

Dziękuję wszystkim uczestnikom XLI Zjazdu PTOiTr! Cieszę się, że 22-24 września byliście razem z nami w Lublinie.

Walne Zebranie Członków
W dniu 23 września 2016 roku podczas Zjazdu odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym wybrano Zarząd Główny na kolejną dwuletnią kadencję.

Co istotne, Walne Zebranie Członków (WZC) podjęło uchwałę, która potwierdza, iż nowe zasady dotyczące wyborów członków Zarządu, w tym zakaz reelekcji na to samo stanowisko (wynikający z § 26 ust. 4), obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Jest to początek kadencji nowo wybranego Zarządu.

W związku z powyższym Zarząd Główny zaproponował przedłużenie kadencji dotychczasowemu Zarządowi na kolejną kadencję z wyborem członków ZG według nowego Statutu Towarzystwa.

W wyniku głosowania skład Zarządu Głównego na następną kadencję przedstawia się następująco:

Prezes
prof. dr hab. med. Marek Synder

Prezes Elekt
prof. dr hab. med. Leszek Romanowski

Członkowie Zarządu
dr hab. med. Jarosław Czubak
dr hab. med. Bogdan Koczy

Sekretarz
dr med. Marek Drobniewski

Skarbnik
dr hab. med. Andrzej Borowski

Redaktor Naczelny Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej
prof. dr hab. med. Andrzej Nowakowski

Walne Zebranie Członków podjęło dodatkową uchwałę, iż z uwagi na fakt, że na stanowisko Prezesa Zarządu powołano prof. Syndera, stanowisko prezesa poprzedniej kadencji pozostaje nieobsadzone, a tym samym pierwszy skład zarządu będzie siedmioosobowy.

Nad prawidłowym przebiegiem WZC głównie pod względem prawnym i zgodnym ze Statutem Towarzystwa obrad czuwał mec. Dominik Wieszczek.

Skład nowo wybranych: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zostanie podany w oficjalnym sprawozdaniu Sekretarza.

Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
prof. dr hab. med. Marek Synder