Podczas XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej, profesorowie Marek Jóźwiak oraz Jarosław Czubak zostali uhonorowani medalem prof. dr Ignacego Wośki.

Miło mi poinformować, że podczas XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej, które w dniach 19-21 maja 2016 roku odbyło się w Poznaniu, profesorowie Marek Jóźwiak oraz Jarosław Czubak zostali uhonorowani medalem prof. dr Ignacego Wośki.

Wyróżnienie to przyznane zostało jako wyraz olbrzymiego wkładu w rozwój ortopedii dziecięcej w naszym kraju.


Prof. J. Czubak
Kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP w Otwocku.


Prof. M. Jóźwiak
Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu

Uroczystą laudację na cześć prof. Jóźwiaka wygłosił dr med. Maciej Idzior, a na cześć prof. Czubaka dr med. S. Pietrzak.

Obu wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

Prezes PTOiTr
Marek Synder