Szerokim echem odbiły się w środowisku ortopedycznym publikowane przez nas streszczenia. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem doktora Dariusza Chmielewskiego, specjalisty chirurgii ortopedycznej i traumatologii z Hospital Lanzarote, kierowanym do prof. Marka Syndera.

Szerokim echem odbiły się w środowisku ortopedycznym publikowane przez nas streszczenia. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem doktora Dariusza Chmielewskiego, specjalisty chirurgii ortopedycznej i traumatologii z Hospital Lanzarote, kierowanym do prof. Marka Syndera.

Szanowny Panie Profesorze,
Z wielką radością przeczytałem na stronie Towarzystwa (www.ptoitr.pl) sygnowane przez Pana Profesora streszczenie publikacji, która ukazała się w Journal of Bone and Joint ze stycznia 2014 r. Sam pomysł na zamieszczanie streszczeń z aktualności z zagranicznej literatury jest doskonały.

Praca jest unikalnym opracowaniem. Jak daleko sięgam pamięcią w tematykę profilaktyki zakrzepowej, jest pierwszą systematyczną oceną wytycznych i zasad lokalnych, specyficznych dla środowiska ortopedycznego. Pozwolę sobie na kilka
słów komentarza.

Praca pochodzi z kilku brytyjskich ośrodków. Powstała we współpracy pomiędzy ortopedą oraz specjalistami innych dziedzin medycznych. Jako, że sam zajmuję się tym tematem od wielu lat, chylę czoła przed autorami za ogrom pracy, jaką wykonali. Dotarli do 23 dokumentów normalizujących profilaktykę żylnej choroby z których finalnie ocenili 7 pochodzących z lat 2009 – 2013 ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. W analizie wzięli też pod uwagę publikację z 2013 roku sygnowaną przez Europejską, Międzynarodową Konferencję Uzgodnień.

Podstawowym narzędziem oceny jakości metodologicznej wytycznych i zasad był protokół AGREE II – stworzony w 2003 roku (w swej pierwotnej wersji), obecnie zaakceptowany na całym świecie jako najlepsze narzędzie do oceny wytycznych i zasad klinicznych w róznych dziedzinach medycznych. Przy tak dobrych założeniach i metodologii autorzy nie ustrzegli się pewnych niedociągnięć. Głównym jest oczywiście kwestia czasu. Sześć z siedmiu analizowanych opracowań powstały bowiem przed opublikowaniem 9 edycji zasad ACCP (w 2012 roku). Nie wspominam nawet o najbardziej aktualnej wersji zasad ACCP z lutego 2016 roku opublikowanej wraz z podsumowaniem panelu ekspertów.

Nasuwa się stwierdzenie, że omawiana publikacja smakuje jak pączki – dobre, kiedy świeże. Dlaczego to piszę, żeby podkreślić po raz kolejny, że temat nad którym się pochylamy jest niezwykle ważny, a co za tym idzie szeroko dyskutowany. To z kolei jest wykładnią do częstych zmian i aktualizacji. Niekiedy nie są one znaczące, ale innym razem są rewolucyjne i dlatego po raz kolejny apeluję o aktualizację „Zasad profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w ortopedii i traumatologii narządu ruchu“ ze stałą częstotliwością, np. co 18 miesięcy. Jeżeli we wspomnianym okresie nie zostaną opublikowane prace, materiały naukowe lub inne opracowanie wpływające merytorycznie na treść dokumentu przyjętego przez adresata tego listu i Konsultanta Krajowego ds. ortopedii i traumatologii narządu ruchu, to treść pozostanie bez zmian. Jeśli jednak zmiany takie nastąpią – to niezbędnym jest zajęcie stanowiska w sprawie, o co szczerze apeluję.

Łącząc wyrazy szczerego szacunku


Dariusz Chmielewski

Zobacz treść pisma w wersji oryginalnej (PDF 112 kb)