W dniach 20-22 września 2018 roku w Krakowie pod patronatem Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka, odbył się 42. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Tematykę przewodnią Zjazdu stanowiły: 
  • Urazy kręgosłupa wysoko i niskoenergetyczne. 
  • Aloplastyka stawów - aktualny stan i nowe kierunki. 
  • Zapalenia kości, stawów i tkanek miękkich narządu ruchu. 
W Zjeździe uczestniczyło ponad 1250 uczestników oraz 260 przedstawicieli firm. 

W dniu poprzedzającym Zjazd odbyło się zebranie Zarządu Głównego PTOiTr w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym podsumowano dotychczasową działalność Towarzystwa i omówiono najważniejsze problemy. 

Pierwszego dnia Zjazdu uczestników powitali w godzinach porannych Prezes PTOiTr, prof. dr hab. n. med. Marek Synder i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prof. dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski, gospodarz Zjazdu. Następnie swoje wystąpienie na temat 90 lat Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz czasopisma "Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska" wygłosił prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, Redaktor Naczelny ChNRiOP. 

Punktualnie o godzinie 9:00 na trzech salach równolegle rozpoczęły się wykłady. Sesja pierwsza była poświęcona nowoczesnej aloplastyce i zapaleniom w obrębie narządu ruchu. Sesję związaną z aloplastyka prowadzili znamienici profesorowie: Marek Synder, Julian Dutka i Wojciech Marczyński, natomiast przebieg sesji o zapaleniach w obrębie narządu ruchu nadzorowali szanowni profesorowie: Kazimierz Rąpała, Ireneusz Babiak, Jerzy Bielecki. Po przerwie kawowej w prezydiach zasiedli doskonali eksperci: Leszek Romanowski, Szymon Dragan oraz równolegle Jarosław Czubak, Artur Gądek i Szymon Pietrzak. Warto wspomnieć, że o godzinie 13:10 odbyło się też spotkanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii, prof. dra hab. n. med. Jarosława Czubaka z Rezydentami, na którym rozmawiano o programie specjalizacji obowiązków kierowników specjalizacji i specjalizujących się oraz przeprowadzono ankietę dotyczącą nowej formy egzaminu specjalizacyjnego. Po lunchu sesję III - Nowoczesna aloplastyka prowadzili profesorowie: Ireneusz Kotela i Jan Blacha, natomiast przebieg sesji III - Zapalenia w obrębie narządu nadzorowali profesorowie: Edward Warda, Łukasz Kołodziej i Janusz Płomiński. 

O godzinie 17:00 w Sali Audytoryjnej ICE Congress Centre Kraków odbyło się uroczyste Otwarcie Zjazdu, prowadzone przez panią dr hab. Agnieszkę Draus, prodziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, która zabrała uczestników w muzyczną podróż – od Chopina do Gershwina – z najbardziej utalentowaną młodzieżą małopolski, która wkrótce stanowić będzie kulturalną elitę naszego regionu i kraju, Krakowską Młodą Orkiestrą Kameralną pod batutą Joanny Natalii Ślusarczyk. 

Uroczyste Otwarcie Zjazdu miało charakter wyjątkowy, ponieważ w jego trakcie uhonorowano wybitnych polskich ortopedów specjalnymi odznaczeniami. Medal im. prof. A. Grucy za wybitne osiągnięcia naukowe oraz badawcze w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu Kapituła Towarzystwa przyznała prof. dr. hab. med. Andrzejowi Nowakowskiemu . Natomiast medal im. prof. W. Degi za wybitne osiągnięcia dla polskiej i światowej ortopedii Kapituła Towarzystwa wręczyła prof. dr. hab. n. med. Markowi Synderowi oraz prof. dr. hab. med. Danielowi Zarzyckiemu.  

Podczas uroczystości doceniono również wkład firm - Partnerów edukacyjnych - w rozwój oficjalnego serwisu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Tytuł Partnera Edukacyjnego PTOiTr i szklany dyplom odebrali: Robert Poliński z firmy Berlin Chemie, Tomasz Piechal i Maciej Świerczek z firmy DePuy Synthes Johnson&Johnson, Katarzyna Sidorowicz i Joanna Pilch z firmy KRKA oraz Ewa Barczewska i Magdalena Tyrała z firmy Sanofi. 

Gratulacje odebrali także: dr Łukasz Łapaj za wyróżnioną pracę na kongresie EFORT w 2018 roku w Barcelonie; pani Zuzanna Duda za najlepszą pracę wygłoszoną podczas I Studenckiej Konferencji Ortopedycznej oraz dr Bartosz Musielak z Poznania oraz dr Łukasz Wiktor z Katowic za najlepiej zdany egzamin specjalizacyjny. 

Doświadczeniem z FORTE Summer School podzieliła się dr Magdalena Krasińska – uczestnika FORTE w Mediolanie. 

W dniu 21 września odbyły się nie tylko wykłady, ale również zostały przeprowadzone praktyczne kursy na preparatach nieutrwalonych w Katedrze i Zakładzie Anatomii UJ przy ul. Kopernika 12 w Krakowie. Jeden moduł szkoleniowy trwał ok. 2-3 godzin, a warsztaty odbywały się w dwuosobowych zespołach na 6 stanowiskach równocześnie w jednym module. Była to doskonała okazja do ćwiczenia technik chirurgicznych na tkankach ludzkich nieutrwalonych w roztworach. Warsztaty prowadziła lek. Urszula Zdanowicz - specjalista ortopedii i traumatologii sportowej  ze szpitala ortopedycznego Carolina Medical Center.

Podczas 42. Zjazdu PTOiTr, w piątek 21 września o godzinie 17:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTOiTr. Zebranie było poprzedzone wystąpieniem Jerzego Owsiaka. Po raz pierwszy w historii Walnych Zebrań PTOiTr uprawnieni do czynnego udziału i glosowania byli tylko ci, którzy w terminie opłacili składkę członkowską Towarzystwa za rok 2018. Efektem takiej decyzji, mimo dobrej frekwencji na zebraniu, zaledwie 58 osób miało czynne prawo wyborcze i wzięło udział w głosowaniu.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom 42. Zjazdu PTOiTr nie tylko wyjątkowo interesujące referaty naukowe o wysokim poziomie merytorycznym, ale również popołudniowy program kulturalny — koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Krakowskiej Młodej Orkiestry Kameralnej oraz następnego dnia wspaniałą kolację w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu z występem zespołu Klezmerski Klezmer Band Kraków. 

Obrady naukowe zakończyły się w sobotę, 22 września 2018 roku podsumowaniem tematów Zjazdu, zaleceniami PTOiTr i ceremonią wręczenia nagród za najlepsze prace w poszczególnych tematach Zjazdu. Zjazd podsumowali: prof. dr hab. n. med. Marek Synder, prof. dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski oraz prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski. 

Zjazd wniósł ważny wkład w propagowanie najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie ortopedii i traumatologii oraz umożliwił wymianę poglądów na temat leczenia w polskim środowisku ortopedycznym. 

Następny, 43. Zjazd PTOiTr odbędzie się w Gdańsku pod przewodnictwem naukowym i organizacyjnym prof. dra hab. n. med. Tomasza Mazurka. 

Tymczasem do zobaczenia już za rok, na równie ważnym spotkaniu - 38. Dniach Ortopedycznych w Łochowie. Zapraszamy na stronę: http://ptoitr.pl/dniorto-2019