Z powodu prowadzonych przez armię rosyjską – i wspieranych przez sąsiadującą Białoruś – działań wojennych na terenie Ukrainy Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zawiesza współpracę z rosyjskim i białoruskim towarzystwem ortopedycznym i traumatologicznym do czasu pokojowego zakończenia konfliktu. Od naszych przyjaciół, koleżanek i kolegów ortopedów w Rosji i Białorusi oczekujemy zaangażowania w aktywności zmierzające do zawarcia pokoju.