Promocja „Podręcznika dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu”

Gdańsk, Dwór Artusa, 25 września 2021 r.


Profesor Tomasz Mazurek, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed, prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr), jest jednym ze współautorów wydanego właśnie „Podręcznika dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu“. Uroczysta promocja wydawnictwa odbyła się 25 września br. w Dworze Artusa w Gdańsku z udziałem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz Zarządu i Rady Konsultacyjnej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

To już drugie wydawnictwo opublikowane w ramach Projektu Edukacyjnego PTOiTr. W 2017 r. ukazał się podręcznik dla studentów, który został bardzo dobrze przyjęty, a także nagrodzony na targach książki w Warszawie jako najlepszy podręcznik akademicki. Także i tym razem autorami poszczególnych rozdziałów są znani specjaliści kliniczni z całej Polski. Wydawnictwo ukazało się pod redakcją doświadczonych klinicystów: Andrzeja Nowakowskiego – emerytowanego kierownika Kliniki Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Tomasza Mazurka – kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Marka Syndera – kierownika Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Łukasza Matuszewskiego z Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Mamy nadzieję, że zwięzłe i nowoczesne ujęcie poszczególnych zagadnień ułatwi Państwu nie tylko ich przyswojenie, ale będzie ważnym przewodnikiem w codziennej praktyce klinicznej – mówił prof. Mazurek. – Każdy rozdział kończy się podsumowaniem najważniejszych informacji, które powinno się bezwzględnie zapamiętać. Ułatwiając powtarzanie materiału do egzaminu specjalistycznego, na marginesach umieściliśmy ważne, poruszane w tekście zagadnienia, a na końcu książki także słownik terminologiczny oraz skorowidz.

Promocja książki połączona była z podpisaniem listu intencyjnego dotyczącego powstania Muzeum Ortopedii. Jego sygnatariuszami byli prezes PTOiTr prof. Tomasz Mazurek i dr Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu. 

10 listopada 1928 r. w Poznaniu, podczas Pierwszego Zjazdu Ortopedycznego, podpisany został przez Ireneusza Wierzejewskiego, Franciszka Raszeję, Michała Grobelskiego, Henryka Cetkowskiego i Wiktora Degę akt założycielski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego.

Podczas Zjazdu Założycielskiego powstało także oficjalne czasopismo Towarzystwa Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. Również w Poznaniu rozpoczęła się historia nowożytnej polskiej ortopedii, z chwilą założenia w 1913 r. Poznańskiego Zakładu Ortopedycznego im. Bolesława Saturnina Gąsiorowskiego, a następnie powołania w 1923 r. Pierwszej Uniwersyteckiej Kliniki Ortopedycznej Uniwersytetu Poznańskiego. W związku z tak ważnymi momentami historycznymi, które miały miejsce w Poznaniu, Zarząd Towarzystwa uznał, że najbardziej odpowiednim i godnym miejscem lokalizacji Muzeum będzie Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Wiktora Degi w Poznaniu. Intencją Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego jest zarchiwizowanie i propagowanie wiedzy na temat jednego z najstarszych Towarzystw medycznych w Polsce. Muzeum tworzyć będzie całe środowisko ortopedyczne w kraju, przy współpracy z zaprzyjaźnionymi ośrodkami w Europie i na świecie. Zebrane zostaną pamiątki po najsławniejszych lekarzach-ortopedach, dokumenty i instrumentaria. Oprócz eksponatów prezentowanych stacjonarnie, powstanie także muzealna strona internetowa, dzięki której każdy będzie mógł odbyć wirtualny spacer po Muzeum.

Spotkanie zakończył okolicznościowy koncert fortepianowy dedykowany prof. Andrzejowi Nowakowskiemu, redaktorowi naczelnemu „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej”. Na scenie wystąpiła pianistka Marta Zawada-Żychlińska, absolwentka Akademii Muzycznej im. Danuty i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z fotorelacją z tego wyjątkowego wydarzenia.

Autor zdjęć: Paweł Sudara