Za nami 31. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, które odbyło się między 9 a 11 września 2021 r. w Łodzi, w hotelu Andel's. 

Tematyka wiodąca Sympozjum obejmowała zagadnienia związane z chorobą Perthesa oraz schorzeniami stawu biodrowego. Nie zabrakło również tematów nawiązujących do urazów okolicy stawu skokowego. Podczas wydarzenia odbyły się także warsztaty szkoleniowe oraz sesje w języku polskim, jak i angielskim.

Sympozjum swoją obecnością uświetnili znakomici specjaliści: Reinhard Graf z Austrii, Harry Kim i Anthony Herring z USA, Federico Canavese z Francji oraz Ludwig Meiss z Niemiec.

Warto podkreślić, że tegoroczne Sympozjum stanowiło nie tylko wydarzenie naukowe na najwyższym poziomie, ale miało również charakter jubileuszowy. Podczas spotkania Prof. dr hab. n. med. Marek Synder – nasz Szef i Nauczyciel, Człowiek niezwykle zasłużony dla rozwoju polskiej ortopedii – obchodził 45-lecie pracy zawodowej.


Zachęcamy do zapoznania się z migawkami z tego wyjątkowego wydarzenia!