Szanowni Państwo, 

rozpoczynamy kolejną turę wysyłek pozycji książkowych, odznaki i krawatu PTOiTr do Członków z opłaconą składką. Drogą pocztową będziemy przekazywać: „Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu“, „Ustalenia II Międzynarodowego Spotkania w sprawie infekcji mięśniowo-szkieletowych. Konsensus”, a także odznakę oraz krawat Towarzystwa.

Wciąż otrzymujemy kolejne deklaracje członkowskie, co wiąże się z potrzebą systematycznego budowania bazy nowych adresów korespondencyjnych – w związku z tym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na przesyłkę. 


Prof. Tomasz Mazurek

Prezes PTOiTr