Zapraszamy na Posiedzenie Naukowe Oddziału Lubelskiego PTOiTr, które odbędzie się 4.03.2022 o 12.00 w Sitańcu, w hotelu Artis. W trakcie wydarzenia Past Prezes PTOiTr – Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski wraz z Prezesem Lubelskiego Oddziału PTOiTr – Prof. dr. hab. n. med. Łukaszem Matuszewskim – wręczą „Laur Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego” zasłużonym ortopedom z regionu. 

Wyróżnienie zostanie wręczone: Dr. med. Mieczysławowi Gorzelakowi z Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii UM w Lublinie, Dr. med. Markowi Krosmanowi z Kliniki Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie, Dr. med. Robertowi Kołodziejowi z Kliniki Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie, Dr. med. Zbigniewowi Twarogowi z Kliniki Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie, Dr. med. Grzegorzowi Olszewskiemu z Kliniki Traumatologii i Medycyny Ratunkowej w Lublinie oraz Lek. Krzysztofowi Jakubowi Kalicie z Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala w Janowie Lubelskim. 

Spotkanie swoją obecnością uświetni Konsultant Krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Prof. dr. hab. n. med. Jarosław Czubak. 

Program Posiedzenia

1. Jarosław Czubak

Polski rejestr endoprotezoplastyk

2. Leszek Romanowski 

Aspekty etyczne w szkoleniu podyplomowym lekarzy 

3. Łukasz Matuszewski

Leczenie złamań bliższej części kości promieniowej u dzieci

4. Robert Kołodziej

Rekonstrukcja zastarzałych uszkodzeń bliższej części kości ramiennej

5. Prezentacja firmy Stryker

Nowoczesne rozwiązania w endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego

6. Wręczenie odznaczenia – „Lauru Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego”

7. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski


Serdecznie zapraszamy.


Prezes Oddziału Lubelskiego PTOiTr, 

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski