Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zbliża się pół roku funkcjonowania Zarządu Głównego naszego Towarzystwa. Po wyborach w Lublinie cały Zarząd Główny rozpoczął intensywną pracę nad dalszym rozwojem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Z olbrzymią przyjemnością obserwuję rozbudowę naszej strony internetowej, która z dnia na dzień zdobywa nowych odwiedzających. Jest to znakomita wizytówka naszego Towarzystwa. Zapewne sprzyja temu bogata oferta skierowana nie tylko do lekarzy, ale w równym stopniu do studentów i rezydentów. Szczególnego blasku nabiera część edukacyjna naszego portalu, wzbogacana stopniowo o nowe elementy szkoleniowe. 

W bieżącej kadencji Zarząd Główny postanowił wzmocnić najmłodszych kolegów. Z inicjatywy studentów, członków Kół Naukowych działających głównie przy Klinikach Ortopedyczno-Urazowych powstało ich zrzeszenie wokół naszego Towarzystwa. Dzięki inicjatywie profesora Andrzeja Bohatyrewicza i kontynuacji jego myśli przez profesora Tomasza Mazurka jesienią tego roku odbędzie się pierwsza studencka Konferencja Naukowa w Gdańsku z udziałem studentów zagranicznych. Mam nadzieję, że tego typu spotkania staną się cyklicznymi w życiu studentów, którzy myślą o naszej specjalizacji. To właśnie dla tych młodych lekarzy przez wiele lat najwybitniejsi specjaliści w naszej dziedzinie, pod bacznym okiem profesorów Andrzeja Nowakowskiego i Tomasza Mazurka,  przygotowywali podręcznik „Ortopedia i Traumatologia dla studentów medycyny”. Uroczysta inauguracja tego podręcznika odbyła się w styczniu 2017 roku w Łodzi z liczną obecnością środowisk studenckich oraz najwyższych władz Uczelni.

Cieszy mnie jednocześnie olbrzymia aktywność rezydentów w naszej specjalności. Z inicjatywy dra Szymona Czecha powstało Towarzystwo Rezydentów Ortopedii i Traumatologii, ściśle związane z naszym środowiskiem.  Zarząd Główny podjął decyzję o umożliwieniu szkolenia rezydentom na najwyższym poziomie. W ramach FORTE Summer School organizowanych w Faro w Portugalii, już drugi rok z rzędu trzech rezydentów wyjedzie na takie szkolenie. Wyjazd sponsoruje Zarząd Główny naszego Towarzystwa.

Podkreślamy także swoją obecność w ważnych organizacjach ortopedycznych na świecie. W zarządach Towarzystw zasiadają nasi Koledzy – Andrzej Bohatyrewicz (SICOT), Jarosław Czubak (EPOS), Jacek Kaczmarczyk (EFORT), Leszek Romanowski (EFORT), Marek Synder (EFORT, SICOT). Jesteśmy liczącym się Towarzystwem w strukturach ortopedycznych, dowodem czego jest powierzenie Polsce organizacji Kongresu Osteosynthese International w Poznaniu. Prezydentem tego kongresu został dr Mirosław Falis.

Z przyjemnością obserwowałem uczestnictwo naszych Kolegów w Kongresie EFORT, który kilka dni temu zakończył się w Wiedniu. Wielu naszych Kolegów przedstawiało tam prace ustnie, część w formie plakatów. Na uwagę zasługuje także powierzanie nam prowadzenia sesji naukowych i szkoleniowych. 

Istotną zmianą w działalności naszego Towarzystwa było podjęcie uchwały o zmianie sposobu pobierania opłat członkowskich. Od bieżącego roku wpłat można dokonywać elektronicznie, logując się na stronie oddziału PTOiTr. Mamy nadzieję, że ułatwi to pobieranie składki członkowskiej i usprawni pracę Skarbnika.

Przymierzamy się także w tym roku do powołania biura Zarządu Głównego, które przejmie część prac Zarządu, ułatwi prowadzenie korespondencji i organizowanie imprez naukowych naszego Towarzystwa. 

Efekty naszej pracy są widoczne i dzięki wsparciu całego Zarządu Głównego idziemy w dobrym kierunku.

W związku z nadchodzącym sezonem urlopowym życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom wspaniałego wypoczynku, poznawania nowych zakątków świata i oderwania od codziennej pracy.

Marek Synder
Prezes PTOiTr