Gdańsk, 11 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

miło jest mi poinformować o inicjatywie utworzenia „Muzeum Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego” w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu.

10 listopada 1928 r. w Poznaniu, podczas Pierwszego Zjazdu Ortopedycznego, podpisany został przez Ireneusza Wierzejewskiego, Franciszka Raszeję, Michała Grobelskiego, Henryka Cetkowskiego i Wiktora Degę akt założycielski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego. Podczas Zjazdu Założycielskiego powstało także oficjalne czasopismo Towarzystwa „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” .

Również w Poznaniu rozpoczęła się historia nowożytnej polskiej ortopedii, z chwilą założenia w 1913 r. Poznańskiego Zakładu Ortopedycznego im. Bolesława Saturnina Gąsiorowskiego, a następnie powołania w 1923 r. Pierwszej Uniwersyteckiej Kliniki Ortopedycznej Uniwersytetu Poznańskiego.

W związku z tak ważnymi momentami historycznymi, które miały miejsce w Poznaniu, Zarząd Towarzystwa uznał, że najbardziej odpowiednim i godnym miejscem lokalizacji Muzeum będzie właśnie Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu. 

22 stycznia 2021 roku na zaproszenie Pana Dyrektora Przemysława Daroszewskiego odbyło się spotkanie w Szpitalu, w którym udział wzięli Panowie Profesorowie: Tomasz Mazurek, Leszek Romanowski i Andrzej Nowakowski. Nasza inicjatywa spotkała się z życzliwym przyjęciem i została zaakceptowana, za co składamy Panu Dyrektorowi serdeczne podziękowania.

Intencją Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego jest zarchiwizowanie i propagowanie wiedzy na temat jednego z najstarszych Towarzystw medycznych w Polsce. Powołując „Muzeum”, chcielibyśmy współpracować z całym środowiskiem ortopedycznym w kraju i z zaprzyjaźnionymi ośrodkami w Europie i na świecie.

W związku z inicjatywą powołana będzie Rada Muzeum i Rada Naukowa Muzeum.

W ramach tworzonego „Muzeum” pragnę zwrócić się z uprzejmą prośbą o objęcie naszego przedsięwzięcia patronatem honorowym przez: Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezydenta Miasta Poznania i Wojewodę Wielkopolskiego.

Uprzejmie prosimy o życzliwość dla tej cennej inicjatywy i wspólne gromadzenie, udostępnianie i dzielenie się archiwaliami. Mamy nadzieję, że „Muzeum Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego” stanie się miejsce symbolicznym, łączącym środowisko ortopedów i traumatologów. 


Z wyrazami szacunku,

Profesor Tomasz Mazurek

Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego