Egzamin specjalizacyjny z ortopedii i traumatologii narządu ruchu odbył się 19.06.2020. w Łodzi (Sala widowiskowo-sportowa Atlas Arena) o godzinie 11:00. 

Egzamin zdało 60% rezydentów.

Gratulujemy!