Artroskopia kolana – podstawy oraz proste procedury naprawcze 25.03.2021

Serdecznie zapraszamy Państwa na drugą edycję kursu „Podstawy artroskopii stawu kolanowego oraz proste procedury naprawcze”. Kurs dedykowany jest rezydentom oraz lekarzom ortopedom rozpoczynającym swoją przygodę z artroskopią kolana

Program szkolenia jest maksymalnie ukierunkowany na nabywanie umiejętności praktycznych:

• uczestnicy spędzą ponad 6h na ćwiczeniach w sali warsztatowej, pracując w grupach trzyosobowych na preparatach nieutrwalonych. Gwarantuje to, iż każdy z uczestników będzie miał możliwość przeprowadzenia wszystkich etapów artroskopii opisanych w szczegółowym programie kursu (patrz poniżej) - od założenia portów po proste procedury naprawcze. Poprawność ich wykonania będzie każdorazowo oceniona przez prowadzących;

• udział w szkoleniu będzie wymagał wcześniejszego, samodzielnego przygotowania - organizatorzy udostępnią uczestnikom przygotowane wcześniej przez prowadzących treści multimedialne, dotyczące podstaw teoretycznych dotyczących zagadnień objętych kursem (krótkie wykłady, filmy operacyjne, prezentacje). Ich przyswojenie ocenione zostanie krótkim testem przeprowadzonym na początku kursu;

• nowatorska formuła szkolenia pozwoli na skupienie się podczas kursu stricte na zagadnieniach praktycznych i doskonaleniu umiejętności manualnych, najważniejszych na tym etapie nabywania wiedzy. Dostęp do treści multimedialnych nie będzie wymagał dodatkowej opłaty. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu nie jest warunkiem sine qua non uczestnictwa w dalszej części kursu, ale pozwoli na określenie poziomu Państwa zaawansowania i odpowiednią alokację do grup ćwiczebnych.