Kolano cz. 3 – naprawa chrząstki 20.11.2020

Kolano cz. 3 – naprawa chrząstki

Praktyczny kurs kadawerowy

 

Termin kursu: 2021.11.2020 r.

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej CEM (Warszawa)

Kierownik naukowy: lek. Urszula Zdanowicz

[PRZEJDŹ DO ZAPISU]  

Zapraszamy Państwa na kurs kadawerowy, który odbędzie się 2021.11.2020 r. w CEM, w Warszawie. Kurs będzie prowadzony na anatomicznych preparatach nieutrwalonych, dzięki czemu wszystkie tkanki zachowują właściwości żywego organizmu. Szkolenie odbędzie się w nowoczesnym laboratorium medycznym, którego warunki odwzorowują salę operacyjną.

Program:

Dzień 1.

8.30 Uroczyste rozpoczęcie

8.40 Wykład wprowadzający

8.50 Grupa A: (LAB) Dostępy operacyjne do rekonstrukcji chrząstki – dysekcja anatomiczna

Grupa B: Klasyfikacja uszkodzeń chrząstki oraz formularze oceny chrząstki

Kwas hialuronowy – co na to EBM?

9.35 Grupa A: Klasyfikacja uszkodzeń chrząstki oraz formularze oceny chrząstki

Kwas hialuronowy – co na to EBM?

Grupa B: (LAB) Dostępy operacyjne do rekonstrukcji chrząstki – dysekcja anatomiczna

10.20 Przerwa kawowa

10.30 Grupa A: Cadaver workshop 01:

· artroskopia stawu kolanowego (inj. dostawowa kw. hialuronowego, shaving, mikrozłamania na MFC i MTC)

Grupa B: State of Art:

• Shaving, mikrozłamania, nanozłamania, elektrokauteryzacja

• Artroskopowy przeszczep OATS – technika operacyjna

11.15 Grupa A: State of Art:

• Shaving, mikrozłamania, nanozłamania, elektrokauteryzacja

• Artroskopowy przeszczep OATS – technika operacyjna

Grupa B: Cadaver workshop 01:

· artroskopia stawu kolanowego (Inj. dostawowa kw. Hialuronowego, shaving, mikrozłamania na MFC i MTC)

12.00 Grupa A: Techniki naprawy chrząstki – jak ja to robię?

Grupa B: Cadaver workshop 02: artroskopowy przeszczep OATS-MFC

12.45 Lunch

13.15 Grupa A: Cadaver workshop 02: artroskopowy przeszczep OATS-MFC

Grupa B: Techniki naprawy chrząstki – jak ja to robię?

14.00 Grupa A: Cadaver workshop 03: reinsercja oderwanego fragmentu chrzęstno-kostnego

(chondral dart na LFC, artrotomia boczna z reinsercją do rzepki)

Grupa B: Reinsercja oderwanych fragmentów chrzęstno-kostnych

15.00 Grupa B: Cadaver workshop 03: reinsercja oderwanego fragmentu chrzęstno-kostnego

(chondral dart na LFC, artrotomia boczna z reinsercją do rzepki)

Grupa A: Reinsercja oderwanych fragmentów chrzęstno-kostnych

16.00 Przerwa kawowa

16.10 Analiza przypadków klinicznych

17.00 Koniec zajęć

Dzień 2.

8.15 Poranna kawa

8.30 Grupa A: Cadaver workshop 04: pobranie płatka okostnej i transplantacja do bruzdy międzykłykciowej

Grupa B: Techniki naprawy chrząstki – jak ja to robię?

9.30 Grupa A: Techniki naprawy chrząstki – jak ja to robię?

Grupa B: Cadaver workshop 04: pobranie płatka okostnej i transplantacja do bruzdy międzykłykciowej

10.30 Przerwa kawowa

10.45 Diagnostyka obrazowa uszkodzeń chrząstki

11.30 Planowanie leczenia uszkodzeń chrząstki: przyczyna i skutek

12.00 Lunch

12.30 Podstawy rehabilitacji po naprawie chrząstki

13.00 Analiza przypadków klinicznych

14.30 Uroczyste zakończenie kursu

[PRZEJDŹ DO ZAPISU] 

Biuro organizacyjne:

Centrum Edukacji Medycznej CEM

ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

tel. +48 22 501 81 71

tel. kom. +48 785 556 600

e-mail: kontakt@cem-med.pl

www.cem-med.pl

www.facebook.com/centrumedukacjimedycznej1