Biomechanika kończyny dolnej u dzieci 18.05.2019

Cel zajęć:
Powtórzenie podstaw, ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z biomechaniki kończyny dolnej, diagnostyki, oceny postawy ciała oraz doboru specjalistycznego zaopatrzenia ortotycznego.

Adresaci seminarium:
  • lekarze (ortopedia, neurologia, diabetologia, neurochirurgia, chirurgia),
  • fizjoterapeuci i rehabilitanci
  • technicy ortopedzi,
  • podolodzy, podiatrzy, chiropraktycy,
  • trenerzy personalni, dietetycy,
  • osoby związane z branżą zaopatrzenia medycznego (w szczególności ortopedycznego, np. sklepy medyczne),
  • ortodonci.
Seminarium obejmuje takie elementy jak:

BLOK I
przypomnienie najważniejszych informacji z kursu podstawowego,
ruch 3D – biomechanika kompleksu podskokowego,
zaburzenia biomechaniki stopy, a częste dolegliwości,
zależność: tyłostopie – przodostopie, śródstopie,
ocena i diagnostyka deformacji przodostopia; rola I promienia stopy,
powtórzenie technik badania pacjenta (metoda 5D)– wywiad + badanie manualne i przy użyciu urządzeń diagnostycznych, badanie “na żywo” i studium przypadku,

BLOK II – TEMAT WIODĄCY: DZIECI
rozwój kończyny dolnej u dzieci
diagnostyka i najczęstrze dysfunkcję
leczenie i zaopatrzenie

BLOK III – FAKTY I MITY
studium przypadku / przypadków
panel dyskusyjny
Prosimy o jak najwcześniejsze potwierdzenie przybycia z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (do 20 osób). O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń (odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
wraz z dowodem wpłaty).

Cena: 600,00 zł netto

Czas trwania: 10:00-15:00

Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja na stronie: