Powikłania zapalne okołoprotezowe stawu biodrowego i kolanowego - Zapobieganie i leczenie a Konsensus Filadelfijski 2018 29.03.2019

Data:
29 marca 2019 roku


Miejsce:
Hotel Mercure Warszawa Centrum 
ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa


Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,

obecnie, kiedy protezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego osiągnęła wysoki poziom, pożądaną umiejętnością stała się umiejętność zapobiegania powikłaniom, w tym zapalnym, potrafiącym zniweczyć nawet najlepiej wykonaną procedurę operacyjną. Leczenie takich powikłań jest znacznie trudniejsze niż zapobieganie, a możliwość wyleczenia – bardzo wątpliwa.

O wadze klinicznej tych znamiennych faktów świadczą kolejne Konsensusy Filadelfijskie – z 2013 i 2018 roku. Obydwa Konsensusy zostały opracowane przez wielkie autorytety – profesora Javada Parviziego i profesora Thorstena Gherke. Na uwagę zasługuje fakt, że w pierwszym Konsensusie brało udział około 400 światowych ekspertów, a w obecnym liczba ta była wielokrotnie wyższa. Element ten świadczy o znacznej liczbie powikłań zapalnych okołoprotezowych wobec zwiększającej się liczby przeprowadzanych protezoplastyk na świecie, a także w naszym kraju. Niestety wielokierunkowe trudności procesu leczenia, rzadko prowadzącego do wyleczenia, skłaniają do rozwagi i podjęcia decyzji zasadnego, skutecznego, kompleksowego postępowania.

Konferencja odbędzie się 29 marca 2018 roku w Warszawie w hotelu Mercure Warszawa Centrum. Spotkanie uświetnią wykłady znamienitych gości zagranicznych. 

Serdecznie zapraszamy do Warszawy. 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
Dr n. med. Jerzy Białecki


Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie:

http://www.zapaleniaokoloprotezowe.pl/