W dniu 21 kwietnia br. odbyło się w Centrum Konferencyjnym  przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach II Międzynarodowe Sympozjum Traumatologiczne, które tym razem poświęciliśmy „Urazom kończyny górnej – od A do Z”. Organizatorem merytorycznym była Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Patronat nad tym istotnym wydarzeniem objęli: Wojewoda Śląski - Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa, Rektor SUM - Przemysław Jałowiecki, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - Jacek Kozakiewicz oraz Dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego SUM - Klaudia Rogowska.

Do udziału w Spotkaniu zaprosiliśmy wybitne autorytety w tej dziedzinie, m.in. profesorów: Sergeya Vasilievicha Sergeeva z Moskwy, Goetza Roedera z Ulm, Wojciecha Marczyńskiego i Stanisława Pomianowskiego z Warszawy, Jana Blachę z Lublina, Mariusza Bonczara z Krakowa, Leszka Romanowskiego z Poznania i Sławomira Snelę z Rzeszowa. Wielu wykładowców z czołowych ośrodków ortopedyczno-urazowych w kraju, w tym 7 asystentów z GCM-SUM, przedstawiło swoje doświadczenia, dokonania i wyniki leczenia urazów obręczy barkowej, stawu łociowego i ręki, często z zastosowaniem nowatorskich i niekonwencjonalnych metod.

Rzeczowe i konstruktywne dyskusje po każdej z Sesji wykazały, jak ważne są to problemy i jak bardzo potrzebna była możliwość stworzenia takiego forum wymiany poglądów. Szczególnie cieszy duża frekwencja oraz uczestnictwo ordynatorów wielu oddziałów, nie tylko województwa śląskiego, ale i całej Polski, młodych lekarzy różnych specjalności, studentów i pielęgniarek.

Pamiętaliśmy także o zaproszeniu naszych Seniorów, m.in. dr Franciszka Chmielaka, Zbigniewa Kalamata, Marka Łagodzińskiego, Wiesława Maronia, Adama Materny, Jerzego Nowickiego, Adama Śliwińskiego i Henryka Wojtaszka. Wydarzeniu towarzyszyła bardzo miła i życzliwa atmosfera, a międzypokoleniowy charakter obrad z pewnością przyczyni się do wypracowania i ujednolicenia standardów postępowania operacyjnego, zgodnie z najnowszymi wytycznymi światowymi oraz własnymi zasobami wiedzy tematycznej. 

Z poważaniem
Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
Koordynator Merytoryczny Sympozjum