GIS wydał zalecenie związane z pojawieniem się koronawirusa. Obejmuje ono wszystkie konferencje i wydarzenia, w tym także te organizowane przez PTOiTr.


„Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji
szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i
wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.”

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-profesjonalistow-medycznych/