Tradycyjnie, w poniedziałek, 4. maja, odbyła się kolejna telekonferencja Zarządu, omówiliśmy następujące tematy:

1. Sprawozdanie z prac nad platformą komunikacyjną PTOiTr.

2. 26 maja odbędzie się telekonferencja z Prezesami Oddziałów odnośnie platformy komunikacyjnej i składek.

3. Omówiono kwestie związane z ewentualna zmianą statutu Towarzystwa w zakresie Walnego Zgromadzenia członków, w którym zamiast wszystkich członków Towarzystwa mieli by brać udział wybrani w ramach dane Oddziału delegaci.

4. Prof. Mazurek omówił kwestie związane z organizacją zjazdu i problemami spowodowanymi COVID-19.

5. Uzgodniono, że na zjeździe w Gdańsku każdy uczestnik – członek towarzystwa – otrzyma odznakę oraz dyplom.  

6. Prof. Mazurek poinformował, że dotychczas wpłynęło 132 streszczenia. Zadecydowano o przesunięciu terminu na ich składanie.

7. Dyskutowano o zmianie Regulaminu Kapituły. Medalu Degi - kapituła, składająca się z Kierowników Klinik Szpitala Ortopedycznego w Poznaniu przedstawia do zatwierdzenia przez Zarząd PTOiTr kandydatów do wyróżnienia Medalem Degi.

8. Zgłoszono kandydaturę Poznania do organizacji Dni Ortopedycznych w 2023 r.

9. Uzgodniono, że odbędzie spotkanie Zarządu i Rady Konsultacyjnej 23 czerwca 2020 r.


dr n. med. Piotr Czarnecki

Sekretarz PTOiTr