Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego dziękujemy oferentom za udział w postępowaniu konkursowym na organizację Dni Ortopedycznych w 2019 roku.

Wszyscy oferenci, którzy uczestniczyli w postepowaniu i do których zostało przesłane zapytanie, są proszeni o przedstawienie oferty zaktualizowanej pod kątem organizacji Dni Ortopedycznych 2019 w Jachrance najpóźniej do dnia 10 kwietnia.

Oferty należy zgłaszać na adres mailowy: oferty@ptoitr.pl