43. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 22.09.2022

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w 43. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. O ile stan pandemii Covid-19 nie przeszkodzi naszym planom, Zjazd odbędzie się w dniach 22–24 września 2022 roku w Warszawie. Miejscem obrad będzie Centrum Kongresowe przy hotelu DoubleTree by Hilton.

Tradycyjnie w czasie Zjazdu zajmiemy się zagadnieniami ortopedii, traumatologii narządu ruchu, a w części ogólnej będzie miejsce na zagadnienia organizacyjne. Tak jak zawsze w Zjeździe udział wezmą pielęgniarki – instrumentariuszki, które na co dzień z nami pracują. Dodatkowo do naszego spotkania dołączy kilka środowisk pacjenckich zorganizowanych w grupach środowisk integrujących chorych z różnymi schorzeniami lub deformacjami.

Osobnym dniem będzie ostatni dzień Zjazdu, który zostanie przeznaczony na sesje specjalistycznych towarzystw oraz sekcji naszego Towarzystwa.

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń wystąpień oraz ewentualnie innych form prezentacji wyników badań lub technik chirurgicznych. 

Zapraszamy wszystkich Państwa do Warszawy na 43. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.Z poważaniem,

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak


Na bieżąco zamieszczamy informacje na stronie: 

http://www.ptoitr2022.pl/