IX Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne 02.06.2022

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

miło nam zaprosić wszystkich Państwa na IX Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne w znakomitej, mazurskiej scenerii, jaką chlubi się Giżycko.

Będziemy zaszczyceni, goszcząc Państwa, zarówno jako czynnych, jak i biernych uczestników, od 2 do 4 czerwca 2022 roku w znanym i bardzo przyjaznym Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego w Wilkasach.

Sympozjum to organizowane jest wieloośrodkowo przez: Oddział Urazowo-Ortopedyczny „Szpitala Giżyckiego”, Klinikę Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku, jak również Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Wyrażamy wdzięczność Prezesowi Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Panu Profesorowi Leszkowi Romanowskiemu za nadzór naukowy, a Konsultantowi Krajowemu w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Panu Profesorowi Jarosławowi Czubakowi za nadzór specjalistyczny nad naszym Sympozjum.

Tematykę Sympozjum zasugerowały lokalne środowiska ortopedyczne: współczesne, skuteczne metody leczenia zaburzeń zrostu w obrębie narządu ruchu.

Obecnie poziom leczenia traumatologicznego jest bardzo wysoki zarówno na świecie, jak i w Polsce, zatem dominujący element stanowi umiejętność zapobiegania powikłaniom, jakim są również zaburzenia zrostu.

Dzięki udziałowi w Sympozjum właśnie Państwa, jako autorytetów tematycznych, chcemy spróbować pomóc chorym w uwolnieniu od kalectwa – przez ustalenie algorytmu postępowania, skutkującego wyleczeniem.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego pragniemy zachęcić Państwa do czynnego udziału w obradach. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwo te czerwcowe dni spędzili miło i twórczo.

Raz jeszcze zapraszamy do wymiany doświadczeń i umacnianie poczucia, że tworzymy prężne i ważne środowisko zawodowe oraz naukowe w obliczu wyzwania, jakim jest przywracanie chorych do zdrowia.

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://www.mazurskaortopedia.eu/


Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Tomasz Przymorski


Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

dr n. med. Jerzy Białecki